لیست قیمت انواع تجهیزات آبیاری قطره ای درختان

در این روش که درختان و دیگر محصولات به صورت قطره ای آبیاری می شوند ، اینگونه است ؛ که آب از یک شبکه لوله ای که به صورت کم فشار است ، و به صورت یک الگو است که از پیش تعیین شده پخش می گردد . در این عملیات وسیله ای که وظیفه ی وارد کردن آب به خاک را دارد که قطره چکان نامیده می شود ، که قطعه ای از تجهیزات آبیاری قطره ای درختان محسوب می شود

 

انواع لوازم و تجهیزات آبیاری قطره ای درختان

 

ابتدا باید این نکته را یاد آور شد که مهم ترین اجزاء و تجهیزات در آبیاری قطره ای شبکه ی ” لوله ای ” است . لوله ها آب را از منبع گرفته با استفاده از سامانه پمپاژ با فشار معینی عمل پمپاژ آب را انجام می دهند و آن را به آب پاش ها می رسانند که که به سه بخش مجزا تقسیم می شوند :

– خط لوله ی اصلی که آبرسانی کل زمین را انجام می دهد . ( به نوعی تقسیم آب به تمامی نقاط و جوانب موجود در زمین را انجام می دهد )

– لوله ی نیمه اصلی که عهده دار آبرسانی به قسمتی از زمین است . ( به نوعی بخشی از زمین را که باید آبیاری شود ، آبرسانی می کند )

– لوله های فرعی که آب را از لوله ی نیمه اصلی گرفته و آن را در سطح زمین جابه جا می کند .

از انواع دیگر لوازم و تجهیزات آبیاری درختان ، و یا به نوعی دیگر می توان گفت که انواع تجهیزات آبیاری موجود در آبیاری قطره ای عبارتند از : انشعاب ، بست ، تبدیل ، رابط ، زانو ، سه راهی ، شیر ، کور کن ، نگه دارنده ، واشر ، نازل و دریپر ، ابزار کار ، مه پاش و میکروجت ، تایمر آبیاری قطره ای .

به عنوان مثال به توضیح اجمالی چندی از این قطعات می پردازیم :

انشعاب ؛ قطعه ای است که از آن به عنوان رابطی برای گرفتن یک مسیر فرعی از خط لوله ی اصلی استفاده می شود .

بست ؛ این قطعه نوعی از اتصالات پلی اتیلنی است که باعث ارتباط و انشعاب از یک لوله ی اصلی به لوله ی فرعی می باشد .

تبدیل ؛ قطعه ای است که این امر را ممکن می سازد تا بتوان لوله ای را که به اندازه ی لوله ی اصلی است ، به لوله ی فرعی با قطر کمتر تبدیل کرد .

مه پاش ؛ نوعی قطعه است که بر روی یک آبپاش یا فواره قرار می گیرد وپخش آب را به آرامی به سمت خاک و زمین هدایت می کند ، و عمل آبرسانی در مه پاش به گونه ای است آب به صورت یک شبنم بر روی محصولات یا برگ درختان قرار می گیرد .

هزینه تجهیزات آبیاری قطره ای چقدر است؟

هزینه تجهیزات آبیاری قطره ای چقدر است؟مهم ترین بخشی که میتوان به آن پرداخت ؛ مبحث هزینه ی تجهیزات آبیاری قطره ای است که بسیاری از کشاورزان و صنعتگران کشاورزی این موضوع را مهم و حیاتی می دانند و چه بسا آن را از عوامل و معیار های اصلی در این زمینه می دانند.

در بررسی کلی قیمت تجهیزات آبیاری و راه اندازی سیستم آبیاری قطره ای ، بر اساس قیمت : متراژ آبیاری قطره ای محل پروژه ، مساحتی که اجرای پروژه به خود اختصاص می دهد و وسایل مورد نیاز آن محاسبه می شود ، از این رو برآوردقیمت آبیاری قطره ای باید بعد از بازدید حضوری کارشاسان از طرح و پروژه تخمین زده شود .

هزینه ی تجهیزات هم دارای قیمت های متناوبی است که می توان با مراجعه به فروشگاه ها و مراکز پخشی که کار عرضه ی تجهیزات آبیاری قطره ای را بر عهده دارند ، اطلاعات کافی را از این موضوع بدست آورد .

نحوه قیمت گذاری تجهیزات آبیاری درختان

نحوه قیمت گذاری تجهیزات آبیاری درختاننحوه ی قیمت گذاری تجهیزات آبیاری بر اساس کاربرد و کارایی و اندازه و موقعیت ها و شرایط مورد استفاده ی آنها تعیین می شود ، که کارشناسان فعال در این زمینه وظیفه ی چنین امری را عهده دار هستند . این افراد در مرکز عمده فروش این  محصول می باشند.